Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS şartı olmaksızın personel alımı! Başvuru detayları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İç Denetçi Sertifika Eğitimine tabi tutmak üzere 35 Genel İştirakçi kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayını belirlemek üzere imtihan yapacak. İmtihandan muvaffakiyet ile geçen adayların atamasını gerçekleştirecek olan kurum, adaylardan KPSS puan kuralı istemiyor. Müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılara ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi alım sınavı ön müracaatları 7 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Adaylar 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresindeki şuraya şahsen yahut posta yoluyla yapabilecek. Adayların müracaat şartlarını taşıyıp taşımadığı denetim edildikten sonra asıl müracaat için adaylar ÖSYM’ye bildirecek. 

ÖSYM müracaatları yani asıl müracaatlar ise 24-24 Kasım 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek. Adaylar müracaatlarını başvuru merkezinden yahut ÖSYM Aday Süreçleri Taşınabilir Uygulamasından yahut https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden imtihan fiyatlarını yatırarak müracaatlarını tamamlayabilecek. 

ÖSYM ismine belirlenen sınav fiyatı ise 400 TL.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak,

2- En az dört yıl müddetli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki muadil eğitim kurumlarından birini bitirmek,

3- Aşağıda belirtilen müddet zarfında 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanununa (Kanun) tabi genel idare kapsamındaki kamu yönetimlerinde ( Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde yer alan kamu yönetimleri ile mahalli yönetimlerde çalışmış olma koşulunu yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen müddetler dâhil olmak üzere, mesleğe yarış imtihanına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet göstermek kaydıyla kontrol elemanı olarak en az beş yıl.
b) Yardımcılıkta geçen müddetler dâhil olmak üzere, mesleğe yarış imtihanına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.
c) Araştırma görevliliğinde geçen mühletler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.
d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.
e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, kent plancı, kent ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri vazifelerde sekiz yıl.
f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Etraf Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Besin Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Gereç Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Denetim ve Sistem Mühendisliği kısımlarından mezun olarak “Mühendis” takım unvanıyla en az sekiz yıl misyon yapanlar aday belirleme imtihanına katılabilirler.

4. Üstte belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Denetim ve Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında imtihana gireceklerdir.

5- İmtihanın son müracaat tarihinden (15/11/2022) evvelki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı İdare Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir imtihandan bu puana denk bir puana sahip olmak,

6- İmtihanın son müracaat tarihi prestijiyle kırkbeş yaşından büyük olmamak (15/11/1977 tarihinden sonra doğanlar bu imtihana başvurabileceklerdir.).

7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

8- İç Kontrol Uyum Konseyinin (Kurul) belirlediği mesleksel ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak.

SINAV NE VAKİT DÜZENLENECEK

Sınav Ankarada 24 Aralık 2022 tarihi saat 10.15’te başlayacak. 120 DK imtihan müddeti tanınacak olan adaylar saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına alınmayacak.

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir